Medlemmar

Alla ordinarie medlemmar i Skånska Psykoanalytiska Sällskapet är eller har varit samtidigt medlemmar i Dansk Psykoanalytisk Selskab eller i Svenska Psykoanalytiska Föreningen, eller är kandidat under utbildning vid något av dessa institut. Kandidat under utbildning tar efter godkännande av utbildningsinstitutet emot analysander under handledning av utbildningsanalytiker.

Ylva Ahremark
Läkare
Mottagning: Vejbystrand / Ängelholm
Telefon: 070-635 93 18
E-post: ylvaahremark-anti-bot-bit@gmail.com
Charlotte Benér Graff
Psykolog
Mottagning: Österportsgatan 4 A, 211 28 Malmö
Telefon: 0708-26 14 23
E-post: charlotte.bener-anti-bot-bit@telia.com
Johan Berg
Psykolog
Mottagning: Psykologbyrån, Södra Förstadsgatan 23 A, 211 43 Malmö
Telefon: 070-592 55 13 eller 040-12 20 20
E-post: johan-anti-bot-bit@johanberg.se
Hemsida: www.johanberg.se
Lotta Berggren
Psykolog
Mottagning: Holmgatan 4, 211 45 Malmö
Telefon: 040-16 07 15 eller 0707-28 65 53
E-post: lotta.s.berggren-anti-bot-bit@telia.com
Kajsa Brundin
Psykolog
Telefon: 0727-33 54 49 eller 0708-69 81 19
E-post: kajsa.brundin-anti-bot-bit@telia.com
Hemsida: www.kajsabrundin.se
Lennart Bryngelson
Läkare
E-post: lennart-anti-bot-bit@bryngelson.se
Anna Danielsson
Psykolog
Mottagning: Råbyvägen 32A, 224 57 Lund
Telefon: 0705-612 654
E-post: anna-anti-bot-bit@andabe.se
Maria Fitger
Psykolog
Mottagning: PsykologCentrum, Södra Förstadsgatan 13, Box 17556, 200 10 Malmö
Telefon: 070-668 92 33
E-post: mariafitger-anti-bot-bit@yahoo.se
Hemsida: www.psykologcentrum.nu
Fredrika Gartner
Fysioterapeut
Mottagning: Psykologbyrån, Södra Förstadsgatan 23 A, 211 43 Malmö
Telefon: 0730-25 25 66 eller 040-12 20 20
E-post: fredrikagartner-anti-bot-bit@gmail.com
Hemsida: fredrikagartner.se
Christer Hagström
Psykolog
Mottagning: Psykologbyrån, Södra Förstadsgatan 23 A, 211 43 Malmö
Telefon: 070-650 06 81 eller 040-12 20 20
E-post: christerhagstrom5-anti-bot-bit@gmail.com
Hemsida: www.psykologbyran.se
Eva Hansen
Psykolog
Mottagning: Sjövägen 15, 218 31 Bunkeflostrand
Telefon: 040-51 03 55
E-post: evaghansen-anti-bot-bit@hotmail.com
Tar inte emot nya patienter.
Ulla Hägerlöf
Psykolog
Mottagning: Persgatan 72, 252 22 Helsingborg
Telefon: 070-323 51 74
E-post: ulla.hagerlof-anti-bot-bit@gmail.com
Eva Ivarsson
Psykolog
Mottagning: Fredsgatan 5, vån 5, 222 20 Lund
Telefon: 070-728 38 02
E-post: eva.e.ivarsson-anti-bot-bit@gmail.com
Hemsida: www.evaivarsson.se
Margaretha Leijon
Psykolog
Mottagning: Kraftstorg 10 A, 223 50 Lund
Telefon: 046-12 37 46
E-post: margarethaleijon-anti-bot-bit@hotmail.com
Britta Lundsgård
Psykolog
Mottagning: Fredsgatan 5, 222 20 Lund
Telefon: 0709-24 77 84
E-post: britta.l-anti-bot-bit@bredband.net
Angelica Laurens Nymanson
Psykolog
Mottagning: Psykologbyrån, Södra Förstadsgatan 23 A, 211 43 Malmö
Telefon: 040-611 72 25 eller 070-605 73 34
E-post: angelica-anti-bot-bit@nymanson.se
Hemsida: www.psykologbyran.se
Charlotte Naumann
Psykolog
Mottagning: St Gråbrödersgatan 16B, 22222 Lund
Telefon: 0702-87 52 87
E-post: charlotte.r.naumann-anti-bot-bit@gmail.com
Tord Nystedt
Läkare
Tar inte emot nya patienter.
Karin Rodhe
Läkare
E-post: karinrodhe44-anti-bot-bit@gmail.com
Tar inte emot nya patienter.
Robert J Rössel
Psykolog
Fritidsv. 24, 236 36 Höllviken
Telefon: 070-657 61 36
E-post: rossel.r.j-anti-bot-bit@gmail.com
Tar inte emot nya patienter.
Nils-Erik Sturesson
Läkare
Ulf Ståhlberg
Psykolog
Mottagning: CrescereKliniken, Tegnérgatan 72, 216 14 Limhamn
Telefon: 040-16 03 62
E-post: ulf.staahlberg-anti-bot-bit@telia.com
Hemsida: www.crescerekliniken.se
Susanne Söderholm
Psykolog
Mottagning: Holmgatan 4, 5 tr, 211 45 Malmö
Telefon: 070-794 78 96 eller 040-12 93 70
E-post: susanne_soderholm-anti-bot-bit@bredband.net
Tommy Tallberg
Läkare
E-post: tommy.tallberg-anti-bot-bit@telia.com
Tar inte emot nya patienter.
Lennart Viberg
Psykolog
Mottagning: Sockerkokaregatan 12, 222 36 Lund
Telefon: 046-30 72 93 eller 0709-18 95 84
E-post: Lennartochmargareta-anti-bot-bit@outlook.com
Julie Wagner
Psykolog
Mottagning: Psykoterapimottagningen, Holmgatan 4, 211 45 Malmö
Telefon: 072-710 24 68
Hemsida: www.juliewagner.se
Isadora Wiehe
Psykolog
Mottagning: Davidshallsgatan 1, Malmö
Telefon: 070-999 39 02
E-post: psykolog.isadorawiehe-anti-bot-bit@gmail.com
Maj-Britt Winberg
Psykolog
Mottagning: Drottensgatan 2, 222 23 Lund
Telefon: 070-333 35 19
E-post: winbergmaja-anti-bot-bit@gmail.com
Hemsida: www.drotten.com
Helene Wolf
Psykolog
Telefon: 076-167 20 21
E-post: helene.c.wolf-anti-bot-bit@gmail.com
Hemsida: www.helenewolfpsykoterapi.se
Jonatan Wullt
Psykolog

Gästmedlemmar

Jacob Engellau
Läkare
Telefon: 070-853 98 08
Fredrika Stjärne
PsyaD
Mottagning: 15 West 12th Street, New York, NY 10011
E-post: fstjarne-anti-bot-bit@gmail.com
Hemsida: www.fredrikastjarne.net

Skånska psykoanalytiska sällskapet