Menu

Skånska Psykoanalytiska Sällskapet

Stacks Image 211
Skånska Psykoanalytiska Sällskapet är en ideell intresseförening för psykoanalytiker i Skåne.
 
Sällskapet arbetar för att främja intresset för psykoanalys i regionen genom föreläsningsverksamhet och studiegrupper. Vi förmedlar kontakt med psykoanalytiker och kan ge upplysning om utbildning.
 
Medlemmarna i sällskapet är antingen psykoanalytiker anslutna till IPA (The International Psychoanalytical Association) eller utbildningskandidater i ett IPA-sällskap.
 
Sällskapet har möteslokal på Sandgatan i centrala Lund. Här anordnas gemensamma möten och seminarier. Här finns också ett bibliotek med psykoanalytisk litteratur.